"ყაზბეგი-ფშაველი" 
კომპანია დაფუძნდა 2003 წელს, საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა
ხე-ტყის მოპოვება,  გადამუშავება და რეალიზაცია, ტყის მასივის აღდგენა.

2005 წელს თელავის რაიონის სოფელ ფშაველში გაიხსნა ხე-ტყის
გადამამუშავებელი საწარმო. წარმოებაში ინვესტირებულია ნახევარი მილიონი ევრო.
ხე-ტყის გადამუშავების საქმეში საქართველოში ამ მოცულობის  ინვესტიცია პირველად განხორციელდა.

ქარხნის  სიმძლავრე წელიწადში 10 ათასი კუბური მეტრია.
კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს ხე-ტყის სახელმწიფო დეპარტამენტთან და "საქტყეპროექტთან", თელავის, ყვარლისა და ახმეტის რაიონების
ტყის მასივებში ხდება ხეების აღრიცხვა. ტყის მასივებიდან მასალის
გამოტანასთან ერთად, მოხდება ტყის კვლავწარმოება.

მისამართი: თელავის რაიონი, სოფელი ფშაველი
თბილისი, 0112, მარცხენა სანაპიროს 7
ტელეფონი/ფაქსი: (+ 995 32) 95 22 03 
pshaveli@mail.ru


"ფშაველი-ყაზბეგი"
კომპანია დაფუძნდა 2005 წელს,  საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება და რეალიზაცია, მეცხოველეობა, მიწათმოქმედება, ყურძნის მოშენება, ტურიზმის განვითარება.

მისამართი:
თელავის რაიონი, სოფელი ფშაველი
თბილისი, 0112, მარცხენა სანაპიროს 7
ტელეფონი/ფაქსი: (+ 995 32) 95 22 03
topadze@kazbegi.com

 

 
Copyrights 2006 - 2019. KAZBEGI. All rights reserved.
Created by ITDC