თევზაობა

თევ­ზა­ო­ბის მოყ­ვა­რუ­ლებ­საც სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო და შე­სა­ბა­მი­სი ფა­უ­ნა ელო­დე­ბათ. ხე­ლოვ­ნურ ტბო­რებ­ში მო­შე­ნე­ბუ­ლია სა­ზა­ნი, კობ­რი, თეთ­რი ამუ­რი. მდი­ნა­რე იორ­ში კი, ხრა­მუ­ლი, მურ­წა, წვე­რა, ჭა­ნა­რი და კი­დევ ნა­ირ-ნა­ი­რი თევ­ზი ბი­ნად­რობს. მსურველებს უკვე შეუძლიათ თევზაობა. 

მე­თევ­ზე­ებს მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბა სას­ტუმ­რო კო­ტე­ჯი (ერ­თდრო­უ­ლად შე­საძ­ლე­ბე­ლია 8 მე­თევ­ზის და­ბი­ნა­ვე­ბა). კო­ტეჯ­ში არის მო­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ოთა­ხე­ბი, კე­თილ­მოწ­ყო­ბი­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლო და ბუ­ხა­რი.

 
Copyrights 2006 - 2019. KAZBEGI. All rights reserved.
Created by ITDC